Klub seniorů Lorem ipsum dolor sit amet

Úvod

Co je to Klub seniorů v Mnichovicích a okolí:

Jsou různá sdružení, která mají vždy nějaký účel – a několik je jich i v Mnichovicích – třeba rybáři, hasiči, nebo Sdružení pro aktivní rodinu ,atd. Proč tedy ještě Klub seniorů? V Mnichovicích žije dnes 642 trvale hlášených obyvatel nad 60 let – tzn. …senioři tvoří 21,4 % obyvatelstva. Někteří z nich se potkávají každý den na mostě, u řeznictví, na ulici, někteří u lékaře, někteří nevyjdou ven celý měsíc, někteří ani vyjít nechtějí. Ale věk se nezadržitelně prodlužuje a seniorský věk také. S odchodem do důchodu opravdu dřív lidé přestávali aktivně žít, na všechno byli „staří“. Dnes už to tak ale přestává být. Chtěli bychom zkusit být aktivní i po šedesátce, vědět co se děje, zapojit se do akcí pro seniory vhodné. Chtěli bychom ale i pomoci těm, kteří nemohou  do „klubovny seniorů „ přijít, ale chtěli by si alespoň popovídat, postěžovat, event. těm, co přijít nemohou, pomoci. Vyzvali jsme k připojení i ostatní okolní obce, prostřednictvím jejich starostů. Proto „i okolí“. Začínáme – náplň se bude tvořit podle toho, co vymyslíme, co budou občané  žádat – taky se chystáme připojit k dalším podobným klubům a získat tam zkušenosti. Máme podporu města – zastupitelé všichni na seniory ve svých programech pamatovali. Tak čím začít? 

Klub seniorů Mnichovice a okolí byl zaregistrován ministerstvem vnitra 10.1.2012.


Novinky

 

Klub seniorů Mnichovice a okolí

V r. 2011 jsem se na popud starostky pí.D.Zajíčkové pustila do založení Klubu seniorů – chtěly jsme v následujícím roce vybudovat společnou naučnou stezku. tří obcí – Mnichovic, Struhařova a Klokočné. Na počátku 2012 byl Klub založen a pustila jsem se do práce ...bylo třeba napsat žádost o dotaci na stezku ( půl mil.Kč z MAS), po jejím obdržení v létě pak začít s pracemi na projekci a vlastní realizaci. Stezka se otevírala v říjnu 2013, čekalo se až přijdu po operaci . V r. 2014 získala stezka jako jediná seniorská stezka v ČR ocenění v soutěži Má vlast.

Ale když  už tady Klub byl, snažila jsem se ho naplnit dalšímu aktivitami – podporou vzdělávání seniorů, výlety za poznáním, společnými akcemi na podporu města, ale i třeba společnou přípravou adventních věnců, výpravami do divadel a dalšími nápady.

Stále jsem hledala nová témata – alespoň malý prúřez je na přiložených fotografiích. Cílem bylo vždy se společně bavit a společně si to stáří užívat, dokud na to máme síly. 

31.3. letos jsem na funkci předsedkyně rezignovala. Klub se ubírá už jinými cestami a tak tu trochu sil, co mi zbývají, věnují sociální práci a rodině. Stezka Krásné vyhlídky bude letos slavit 5. výročí – 10. října – společně zasadíme 3 stromy na vyhlídce č. 5.  – za každou obec jeden. Na tuto akci vás ještě jednou pozvu.

Hodně sil, senioři!

 

10.4.2018

Magdalena Třebická


 

Na první polovinu roku 2018 chystáme:

- jednodenní výlet vlakem do Bad Schandau s projížďkou tramvají a výletem do skal

- dvoudenní výlet na Moravu – Olomouc, Kroměříž s večeří ve sklípku ( nebo sklepě u mnichů )

- jednodenní výlet vlakem na „pražský Semmering“

- jednodenní výlet do kostela ve Křtinech a prohlídku Moravského krasu

A všechny standardní aktivity : plavání, cvičení, vzdělávání a návštěvu kultury.

 

S přáním všeho dobrého, hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti přeje Magdalena Třebická

 


Zájezd do Saska a Českého Švýcarska - informace v dokumentu: Sasko.doc

Plán Klubu seniorů pro rok 2017

 

Na začátku roku jsme si připravili aktivity, které bychom rádi realizovali v roce 2017.

 

Stručně :

Projekty : jsme nositely projektu pokračování Stezky Krásné vyhlídky, tentokrát v délce 12 km ze Struhařova do Zvánovic, Ondřejova a zpět. K projektu se vrátím samostatným článkem, v tuto chvíli jsme ve fázi zahajovacích prací, hrazených Ladovým krajem - projekce stezky, geodetické zaměření, přípravy žádostí o dotaci.

Dále jsme partnery v žádosti o dotaci na projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Říčansku, podávaném MAS Říčansko.

Zájezdy :  Zatím jsme předběžně naplánovali  tyto zájezdy – je možno se na ně hlásit přímo mně nebo v Infocentru, ceny i termínz u zájezdů jsou předběžné  :

- 20.4. Zelená Hora – Žďár n/Sázavou – Třebíč ( historické jádro, Unesco) – cena 400 Kč 

- 31.5. – 4.6. Zillertal – cena 1.850 Kč

- 3. – 4. 10. Sklepy Štěpánek Mutěnice – před tím návštěva Lednice, večer ve sklípku u Štěpánků s ubytováním. Předběžná cena 1000 Kč, omezená kapacita 16 osob ve dvoulůžkových pokojích

Na všech místech je zajištěna prohlídka s kvalifikovaným průvodcem.

 

22.2. bude znalostní soutěž  - Jak jsme na tom s pamětí? Vítězové obdrží hodnotné ceny!

 

V měsíci březnu  proběhne na žádost seniorů opět návštěva Parlamentu ČR, na kterou nás pozval p.poslanec Miloš Babiš .

 

Každý  měsíc : plavání vždy  první středu v měsíci, schůzky s upřesněním činnosti každou středu od 15 hodin.

Těšíme se na všechny , kdo se připojí !

 

Magdalena Třebická , tel. 733368717, mail : trebicka@email.cz.


 

Podívejte se na uplynulý seniorský půlrok!

 

2016 - Klub seniorů Mnichovice a okolí ve spolupráci s Městem Mnichovice pořádá opět  zájezd do Rakouských Alp oblast  Zillertal   – Hintertux

pro více informací klikněte zde

 

Bazárek byl velmi úspěšný, panu faráři jsme předali několik pytlů věcí – šatů i bot.

Příští bazárek se chystá na léto.

 

 

 

Klub seniorů Mnichovice a okolí připravuje a informuje :


Signální informace o chystaném zájezdu do Horního Rrakouska – hlašte se zatím nezávazně. Po Novém roce závazné přihlášky se zálohou 1.000 Kč!

Zájezd by měl sdružit dvě skupiny osob bez omezení věku, bydliště a  členství v Klubu; tedy ty, kteří chtějí něco poznat z historie a kultury našich sousedů, a dále ty, kdo si při tom ještě chtějí zasportovat. Všichni poznáme rakouskou kuchyni a vína.


Horní Rakousko Wachau, Krems, Melk od 15. do 17.4. 2016. Cena pro členy Klubu 2700 Kč, pro nečleny 3200  Kč


Pátek 15.4. - skupina poznávací i sportovní: cesta směr Třeboň, Halámky, Zwettl – zde návštěva buď pivovaru, nebo kláštera, případně i obou; příjezd do Spitzu - ubytování, odpoledne výstup na hrad s výhledem na Dunaj a vinice, společný večer.

Sobota 16.4. - skupina poznávací: klášter Melk s výkladem, odpoledne přejezd a návštěva renesančního zámku Schallaburg, podle počasí plavba lodí, procházka podél Dunaje okolo kvetoucích sadů meruněk. Sportovní skupina: celý den na kolech (kola se půjčují na místě, cena 5 Euro/den).  Program dle domluvy. Večer návštěva a ochutnávka na vinici

Neděle 17.4. – starobylé město Krems, poté procházka podél Dunaje s možnou návštěvou rodného domu Egona Schieleho. Výstup do kopců se zastávkou a obědem na Maria Taferl, případná návštěva podzemí a kostela. Nakonec zpátky do Mnichovic. Příjezd do 21 hod.


Ve spolupráci s turistickou kanceláří ve Spitzu program ještě upřesníme a doplníme.


Ubytování se snídaní ve Spitzu - Wienhotel Wachau a pension Östrreicher, dvoulůžkové pokoje vybavené sprchou a toaletami. 

Přihlášky: trebicka@email.cz,  telefonicky 733 368 717

 

Protože se zájezd plní rychle, vyhlásím po dohodě s majitelem penzionu  jeden termín – 22.4. – 24.4. 2016. Hlaste se tedy na oba termíny.


 

Dne 12.11. 2015 se uskutečnila na pozvání p. poslance Miloše Babiše návštěva členů Klubu seniorů Mnichovice a okolí v Poslanecké sněmovně. Měli jsme možnost projít celý složitý komplex sněmovních prostor, nahlídnout do zákulisí i si vyzkoušet sedět a hovořit přímo ve sněmovně. A na závěr i zjistit, jak a za kolik se vaří v poslanecké jídelně – a bylo to podobné našim jídelnám, ve všech směrech. Fotografie jsou v galerii.

 

 

Klub seniorů na výletě sponzorovaném ing.Šormem, v Zillertalu, ve výšce 2500 m n/m.

 


 

Seniorský půlrok 2015 a plány do dalšího pololetí

Nový rok jsme zahájili poměrně pevným programem, který je v rámci možností dodržován. Prvou středu v měsíci chodí senioři pravidelně plavat do hotelu SEN – návštěva se pohybuje mezi 10 -15 občany., cena pro členy Klubu je 50 Kč/hod. Druhou středu pak organizujeme výlety, podle počasí buď pěší, nebo autem, do nejbližšího okolí. V zimě jsme byli  na okruhu na stezce v Pyšelích  ( tam s námi byl jeden muž, Švéd Sten),  pak v Průhonickém parku (jen ženy)  a naposledy v červnu na zámku Jemniště (taky ženy). Ostatní středy pak probíhají schůzky v klubovně v jídelně Základní školy – vždy od 15 hod. V průběhu pololetí jsme také byli na několika divadelních představeních, proběhl vzdělávací kurz práce na počítači  a setkání nad kronikou s p. Zdražilem. A samozřejmě – naše členky nikdy nechybí na akcích města – ať už pasivně, pouhou účastí anebo aktivní činností. 

Přes léto, kdy většina členů splňuje své prarodičovské povinnosti a zpracovává úrodu,  jsme setkání omezili – prvá schůzka je v Klubovně 2.9. v 15hod. – tam srdečně zvu jak členy, tak všechny zájemce o jakoukoluv činnost. Rada Klubu se sešla v přírodě – při grilování a za účasti paní starostky Peckové koncem června. Představili jsme naše další záměry
( setkaly se se zájmem a podporou) a vyptali se na vše, co se k nám ústně nedonese – stále 50% členů nemá internetové připojení.

Na podzim nás čeká sponzorovaný zájezd do Zillertalu v Alpách – ve dvou skupinách se tu vystřídá 50 občanů. V říjnu bude následovat vlakový zájezd do Pirny, v listopadu se pak připojíme k městem pořádanému adventnímu zájezdu. V každém měsíci pak bude připojena najaká další aktivita – přednáška lékařky, návštěva Domova seniorů, apod.Pěší procházky přidáme podle počasí.

 V srpnu připravím spolu s dalšími členkami projekt, jehož by byl Klub seniorů nositelem - má zatím pracovní název „Mnichovice –jaké byly, jsou a budou „. Chtěli bychom zmapovat a zdokumentovat významné domy, domy s historií a místa, která tu historii mají, event. ji chceme obnovit. Základem by mělo být elektronické zdokumentování starých pohlednic, obrazů a obrázků. K tomu pak budem přidávat dnešní obraz a text o historii i budoucnosti. Vyzýváme proto všechny, kdo mají doma nějaké staré pohlednici, obrazy a chtěli by se s nám podělit o zdokumentování historie – ozvěte se !  Buď kontaktujte přímo mně 73368717, nebo pí.Evu Šulovou tel.323640842 nebo paní Lídu Kiliánovou tel.725196505. Rády za vámi přijdeme !

Výsledkem má být publikace, kde budou vybrané objekty zdokumentovány, popsány a elektronicky uloženy, tak , aby historie nezmizela v šuplíku ...

Na všechny aktivity se na vás těším a přeji krásný závěr léta a ještě krásnější podzim

Magdalena Třebická


Klub seniorů Mnichovice a okolí získal 15.6.2012 dotaci 599.000 Kč z fondu SZIF, podanou
u MAS Říčansko na projekt turisticko naučné stezky Krásné vyhlídky. O stezce jako
ukázkovém komunitním projektu, spojujícím tři obce a se třemi rozdílnými partnery (sdružení
obcí Ladův kraj, Základní škola v Mnichovicích, Restaurace U nádraží), byla zveřejněna
informace v Našem regionu Říčansko 16.8.2012.

více informací se dozvíte na webu www.krasne-vyhlidky.cz