Klub seniorů Lorem ipsum dolor sit amet

O nás



Najdete nás každou středu od 15 – 18 v prostorách pro Klub seniorů propůjčeném – v MATESu – je to druhá, přistavěná část školní jídelny. Tady najdete i tištěný plán práce a informace o ostatních podobných klubech, tady je možné vypít s ostatními kávu, čaj, zahrát si hry a karty, probrat své nemoci a problémy, zeptat se na další aktivity.

 

Aktuální informace a přehled aktivit naleznete na hlavní stránce.